Privacyverklaring Lieke-Online

Jouw privacy is belangrijk. Lieke-Online neemt jouw privacy serieus en zal jouw informatie op een veilige manier verwerken. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens worden verzameld, op welke manier en met welk doel. Lieke-Online is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. Mocht je vragen hebben, verzoek ik je even contact met me op te nemen.

Contactgegevens
Website: www.lieke-online.com
Adres: Hoofdstraat 25b, 5528 AG Hoogeloon
E-mail: info@lieke-online.com
Tel.: 06 – 57 58 39 92

Verwerking persoonsgegevens
Lieke-Online verwerkt je persoonsgegevens doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf  verstrekt. Gegevens die Lieke-Online mogelijk verwerkt:

– Contactgegevens:
Lieke-Online gebruikt jouw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres om met je te communiceren over de dienstverlening. Ook gebruikt Lieke-Online een KvK- en BTW-nummer en mogelijke andere gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, in het kader van onze vastgestelde overeenkomst.

– Bezoekersgegevens:
Voor analytische doeleinden worden op www.lieke-online.com de bezoekgegevens bijgehouden, waaronder jouw IP-adres, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op de website, internetbrowser en apparaat type. Lees mijn Cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt
Lieke-Online verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen, informeren over producten of diensten, diensten bij je af te leveren en betalingen af te handelen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Dit gebeurt op basis van jouw toestemming.
– Lieke-Online analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Dit gebeurt op basis van jouw toestemming met het Cookiebeleid.
– Wanneer Lieke-Online hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Lieke-Online bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en om te kunnen doen aan wettelijke verplichtingen. 
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Lieke-Online jouw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Lieke-Online neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Door het toepassen van een SSL beveiliging op de website worden gegevens veilig ingevoerd zonder tussenkomst van externe systemen die de gegevens willen onderscheppen. Daarnaast worden jouw persoonsgegevens afgeschermd met wachtwoorden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lieke-online.com.

Delen van persoonsgegevens met derden
Lieke-Online verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
Lieke-Online gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lieke-Online gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden cookies geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden zodat Lieke-Online op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan de website heeft Lieke-Online je al geïnformeerd over deze cookies en is jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Lees het volledige Cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lieke-online.com. Wanneer je contact opneemt omtrent jouw persoonsgegevens, dan zal Lieke-Online dit, indien dit niet in strijd is met de wetgeving, zo snel als het mogelijk is en uiterlijk binnen vier kalenderweken, bevestigen en de gegevens laten inzien, corrigeren, verwijderen of op enige andere gepaste manier actie ondernemen.

Indien wordt getwijfeld over de identiteit van de persoon die verzoekt om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, dan is Lieke-Online gerechtigd en genoodzaakt om een kopie van je identiteitsbewijs te vragen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Lieke-Online reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Wijzigingen privacybeleid
Lieke-Online behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring en het cookiebeleid. Controleer daarom regelmatig deze pagina voor eventuele wijzigingen. Dit privacybeleid is bijgewerkt op 12 maart 2021.